Osnovi Java programiranja

Upravljanje iskustvom potrošača
9. маја 2017.
Microsoft Access
9. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Ovaj kurs može da vam omogući da steknete osnovna znanja i motivaciju za početak karijere u IT sektoru. Posao programera je jedan od najtraženijih, odnosno najplaćenijih. Za ovaj posao ne morate imati završen fakultet, ali morate da znate da programirate. Samostalno učenje i praksa pokazali su se kao najvredniji načini sticanja znanja. Zato nemojte propustiti ovu priliku da za kratko vreme savladate osnovna znanja i veštine koji su vam neophodni da budete JAVA developer.

PROGRAM KURSA

 • Upoznavanje sa Java programskim jezikom i Eclipse okruženjem;
 • Osnove programiranja – tipovi podataka, promenljive, literali, enumeracije, operatori, implicitna i eksplicitna konverzija tipova, kontrola toka programa (if else, switch);
 • Ciklusi i nizovi;
 • Kolekcije;
 • Ulazno-izlazni podsistem;
 • Funkcije;
 • Stringovi;
 • Algoritmi;
 • Rukovanje fajlovima;
 • Osnove objektnog programiranja;
 • Prenos parametara, preklapanje metoda, kontrola pristupa, get/set i toString metode;
 • Veze između klasa, paketi.

PREDAVAČ

Jovan Vuković, Java Developer u kompaniji CCbill Novi Sad