Kontakt

Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd

+381 11 4120-700

+381 11 4120-701

 kursevi@mbs.edu.rs

Centar za razvoj projekata MBS

mbs_fakultet

YouTube

PIB: 105705805
Matični broj: 17737333
Tekući račun: 310-17302-08 NLB BANKA AD
Tekući račun: 180-1271210039183-76 ALPHA BANK
Šifra delatnosti: 8542- visoko obrazovanje

Vaše ime (obavezno)

E-mail adresa (obavezno)

Vaša poruka