Rešavanje organizacionih konflikata

Uspešni poslovni sastanci i upravljanje vremenom
20. јула 2018.

CILJ SEMINARA

Osnovni cilj ovog seminara je da polaznike upozna sa najčešćim uzrocima, karakteristikama i vrstama organizacionih konflikata, ali i efikasnim strategijama i tehnikama za rešavanje organizacionih konflikata. Konflikti su neizbežni bez obzira na veličinu i delatnost organizacije. Iako se uglavnom tretiraju kao negativna pojava, nisu svi konflikti štetni. Naprotiv, neki od njih mogu biti i korisni ako se njima konstruktivno upravlja. Međutim, pojedini konflikti, ako izmaknu kontroli, mogu da unište organizaciju. Zato je ovaj seminar koristan za sve koji se u bilo kojoj organizaciji suočavamo sa konfliktnim situacijama, a naročito za menadžere koji treba najviše da brinu o postizanju sklada u organizacijama.

PROGRAM KURSA

  • Pojam i ključne karakteristike organizacionih konflikata;
  • Faktori koji dovode do pojave organizacionih konflikata;
  • Faze prepoznavanja organizacionih konflikata;
  • Posledice konflikata;
  • Kontrolisanje emocija i reakcija u konfliktnim situacijama;
  • Strategije i tehnike za rešavanje organizacionih konflikata;
  • Preporuke i praktični saveti za izbegavanje organizacionih konflikata
  • Radionica: Analiza različitih stilova ponašanja u konfliktnim situacijama.

PREDAVAČI

dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

dr Jelena Lukić, docent na Visokoj školi modernog biznisa