Microsoft Access

Osnovi Java programiranja
9. маја 2017.
Microsoft Access – napredni kurs
10. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Nakon ovog kursa, polaznici će razumeti šta je program Microsoft Access i kako se koristi. Na ovaj način, moći će da kreiraju jednostavnije forme, upite i izveštaje. Takođe, biće osposobljeni da rešavaju konkretne probleme u praksi koji zahtevaju upravljanje relacionim bazama podataka. Osim toga, naučiće kako da povezuju program Microsoft
Access sa drugim sličnim programima.

PROGRAM KURSA

 • Osnovni pojmovi o bazama podataka i o programu Microsoft Access;
 • Startovanje programa i predstavljanje osnovnog ekrana;
 • Otvaranje nove baze podataka;
 • Dodavanje, ispravljanje i brisanje podataka iz baze;
 • Kreiranje tabele;
 • Kreiranje upita;
 • Kreiranje izveštaja;
 • Funkcije „Find“ i „Replace“;
 • Sortiranje zapisa;
 • Postavljanje filtera;
 • Povezivanje tabela;
 • Kreiranje maske za unos podataka;
 • Studija slučaja – rešavanje problema iz prakse.

PREDAVAČ

dr Goran Dašić, vanredni profesor na Visokoj školi modernog biznisa