Naučite da brendirate sebe, kompaniju, proizvod ili uslugu i na taj način povećajte zaradu!

Uvod u poslovni engleski jezik
10. маја 2017.
Uspešni poslovni sastanci i upravljanje vremenom
20. јула 2018.

CILJ SEMINARA

Osnovni cilj ovog seminara je da polaznicima predstavi osnovne pojmove o brendiranju ličnosti, organizacije, proizvoda i usluga. Osim toga polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim strategijama i tehnikama upravljanja brendom što će ih osposobiti da učestvuju u projektima stvaranja i razvoja brenda.

PROGRAM KURSA

 • Pojam i vrste brenda
 • Vidljivi elementi brendiranja
 • Nevidljivi elementi brendiranja
 • Pozicioniranje / Re-pozicioniranje brenda
 • Razvoj brend asocijacija
 • Proširenje brenda
 • Brend arhitektura
 • Vrednost brenda
 • Metode merenja brenda;
 • Preporuke za razvoj snažnog brenda;
 • Upravljanje brendom u digitalnom okruženju.

PREDAVAČ

dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa