Unapređenje organizacione kulture

Grad kao brend
22. маја 2017.
5 marketing detalja
22. маја 2017.

Ovaj projekat je namenjen, pre svega, srednjim i velikim kompanijama koje se nalaze u procesu organizacionih promena, odnosno koje nastoje da ubrzaju svoj razvoj.

Projekat obuhvata sledeće module:

  1. Obuka;
  2. Analiza – utvrđivanje dominantnog tipa organizacione kulture i identifikovanje subkultura;
  3. Planiranje – definisanje željenog okvira organizacione kulture;
  4. Implementacija – promena postojećeg i uspostavljanje novog okvira organizacione kulture;
  5. Kontrola/merenje.

Istraživanja su pokazala da je organizaciona kultura ključni faktor uspeha u pojedinim kompanijama (Southwest Airlines, Wal Mart, Tyson Foods, Cicuit City, Plenum Publishing). Naime, ove kompanije ni po jednom drugom kriterijumu nisu bile predodređene za uspeh. Nisu imale monopolski položaj na tržištu nabavke i prodaje, a u značajnoj meri zavisile su od nekoliko velikih kupaca i dobavljača. Takođe, neke od ovih kompanija nisu postigle očekivane rezultate u realizaciji projekata kao što su upravljanje ukupnim kvalitetom (TQM) i reinžinjering poslovnih procesa (BPR). Ipak, zahvaljujući snažnoj korporativnoj kulturi uspele su da nadmaše mnoge konkurente. Ovakav zaključak potvrdili su i nezavisni finansijski analitičari u naknadnim istraživanjima koji su konstatovali da je tajna uspeha u ovim kompanijama snažna korporativna kultura i izraženo liderstvo.