Finansijska dijagnostika

5 marketing detalja
22. маја 2017.
Procena vrednosti preduzeća
22. маја 2017.

Savremeno finansijsko upravljanje bazira se na sistematskom praćenju, prikupljanju, obradi finansijskih podataka, odnosno na finansijskoj analizi poslovanja preduzeća. Finansijska analiza predstavlja detaljno ispitivanje finansijske i ekonomske pozicije preduzeća. Realizuje se na osnovu finansijskih izveštaja kao što su: bilans stanja, bilansu uspeha, izveštaji o tokovima gotovine, izveštaji o promenama na kapitalu, zaključni listovi, izvodi iz poslovnih knjiga i sl.

Ova finansijska analiza obuhvata:

  1. Racio analizu – pokazatelji likvidnosti, pokazatelji aktivnosti, pokazatelji finansijske strukture, pokazatelji profitabilnosti;
  2. DuPont analizu;
  3. Horizontalno i vertikalno presecanje bilansa;
  4. Altmanov Z Score Index.

Nakon finansijske analize naručiocu projekta se dostavlja detaljan izveštaj o finansijskoj poziciji preduzeća. Ovaj izveštaj obuhvata objašnjenja i tumačenja izračunatih indikatora, ali i preporuke koje mogu da pomognu u finansijskom upravljanju. Zahvaljujući tome, preduzeće ima priliku da u ranoj fazi uoči određene finansijske neravnoteže i da u skladu sa time preduzme adekvatne mere čiji je cilj postizanje finansijske stabilnosti. Osim toga, izveštaj o finansijskoj poziciji preduzeća može biti veoma koristan u pregovorima sa bankama ili investitorima. U mikro, malim i srednjim preduzećima projekat, po pravilu, može biti završen u roku do 30 dana. Svi konkretni uslovi za realizaciju ovog projekta biće definisani posebnim ugovorom.