Upotreba savremenih tehnologija u nastavnom procesu

Microsoft Access – napredni kurs
10. маја 2017.
Web dizajn – uvod u HTML / CSS / JavaScript
10. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Cilj ovog kursa je da osposobi prvenstveno nastavnike u školama, ali i sve zainteresovane, za rad u programskom paketu Microsoft Office. Akcenat je stavljen na korišćenje programa Word, Excel i Power Point, dok je poseban deo kursa predviđen za rad u programu za elekronsku poštu, kao i u programu Hot Potatoes koji se koristi za pravljenje testova.

PROGRAM KURSA

  • Upoznavanje sa osnovama Office paketa – prvenstveno Word, Excel i Power Point;
  • Praktičan rad na izradi teksta u Wordu sa dodatnim elementima: ubacivanje i oblikovanje slika, grafikona, teksta, matematičkih formula, izbor različitih formata teksta i sl.;
  • Praktična izrada tabela u Excel-u (tekst, brojevi, formule…);
  • Izrada prezentacija u Power Point-u sa standardnim oblikovanjima – uređenje prelaza između slajdova, dodavanje zvučnih efekata, slika, uređenje pozadina…;
  • Osnove korišćenja programa Mozilla Thunderbird za elektronsku poštu;
  • Osnove rada u programu Hot Potatoes za izradu interaktivnih testova.

PREDAVAČ

Ilija Subotić, student Visoke škole modernog biznisa i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu