Seminar „Socijalne veštine u korporativnom upravljanju“

Seminar „Poslovno pregovaranje“
10. маја 2017.
Seminar „Razvoj brenda u uslužnom biznisu“
10. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Osnovni cilj ovog seminara je da se polaznici upoznaju sa novim trendovima u korporativnom upravljanju, da unaprede komunikacijske, odnosno socijalne veštine kako
bi u potpunosti razvili svoje liderske potencijale.

PROGRAM KURSA

  • Radni stilovi i njihov uticaj na radne performanse zaposlenih;
  • Veštine aktivnog slušanja;
  • Asertivnost i komunikacijske veštine zasnovane na emocionalnoj inteligenciji;
  • Liderstvo i upravljanje timom;
  • Modeli i mehanizmi korporativnog upravljanja;
  • Kvalitet korporativnog upravljanja;
  • Funkcije koje imaju upravni i nadzorni odbori u savremenim korporacijama sa posebnim naglaskom na faktore koji utiču na transparentnost rada kompanije i smanjenje korupcije;
  • Korporativna društvena odgovornost (Corporate Social Responsibility – CSR).

PREDAVAČ

M.A. Nina Bulatović, saradnik u nastavi na Visokoj školi modernog biznisa