Seminar „Poslovno pregovaranje“

Web dizajn – uvod u HTML / CSS / JavaScript
10. маја 2017.
Seminar „Socijalne veštine u korporativnom upravljanju“
10. маја 2017.

CILJ SEMINARA

Seminar je specijalno dizajniran da predstavi značaj pregovaranja kao komunikacijske i socijalne veštine, da poboljša ostvarenje poslovnih ciljeva i da pomogne u prevazilaženju međusobnih razlika. Namenjen je svim zainteresovanim subjektima, kako ljudima iz poslovnih krugova, tako i onima koji žele da razviju svoje komunikativne kapacitete i da na taj način postanu uspešniji u pregovorima.

PROGRAM KURSA

  • Pojam i značaj pregovaranja;
  • Priroda pregovaranja;
  • Pogrešne pretpostavke o pregovaranju;
  • Kako naša očekivanja utiču na pregovore;
  • Pripreme za pregovaranje;
  • Kako započeti pregovore;
  • Taktike pregovaranja;
  • Tačka odustajanja;
  • Faktori uspeha u pregovorima.

PREDAVAČ

M.A. Nina Bulatović, saradnik u nastavi na Visokoj školi modernog biznisa