Realizovan četvorodnevni in-house seminar u privrednoj komori Vojvodine „Rešavanje konflikata u organizaciji“

Potpisan ugovor o brendiranju grada Bijeljina
28. марта 2019.
Potpisan protokol o saradnji između Udruženja „Limitless“ i Visoke škole modernog biznisa
11. септембра 2019.

Konflikti su neizbežan pratilac ne samo poslovanja nego i življenja. Organizacioni konflikti su neizbežni, jer potpuna harmonija u organizaciji ne postoji. Naime, svaka organizacija se suočava sa dinamičnim promenama, što izaziva „trenja“ suprotnosti. Zbog toga je izuzetno važno da organizacija nauči kako da konstruktivno rešava konflikte i to je glavni razlog zbog čega se rukovodstvo Privredne komore Vojvodine opredelilo da organizuje seminar na ovu temu za svoje zaposlene.

Realizacija ovog seminara poverena je Centru za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa iz Beograda. Seminar je realizovan u periodu od 02. do 05. aprila, u Novom Sadu, u prostorijama Privredne komore Vojvodine. Zaposleni u Privrednoj komori Vojvodine imali su priliku da se potpunije upoznaju sa vrstama konflikata, njihovim uzrocima, ali i sa strategijama za njihovo rešavanje. Osim toga, oni su na osnovu konkretnih primera i vežbi mogli da bolje razumeju prirodu konflikata koji se najčešće pojavljuju u organizaciji. Na kraju, zahvaljujući testiranju, mogli su da procene koji je njihov dominantni stil u rešavanju konflikata. Prema ocenama polaznika, ovaj seminar je u potpunosti uspeo i već je najavljen nastavak saradnje između Privredne komore Vojvodine i Visoke škole modernog biznisa iz Beograda na realizaciji sličnih projekata.