Potpisan protokol o saradnji između Udruženja „Limitless“ i Visoke škole modernog biznisa

Realizovan četvorodnevni in-house seminar u privrednoj komori Vojvodine „Rešavanje konflikata u organizaciji“
10. априла 2019.
Izgradnja advokatskog brenda
16. новембра 2019.

Visokoobrazovne institucije i nevladin sektor treba da udruže svoje potencijale radi uspešne realizacije projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, zaključeno je na sastanku rukovodstva Visoke škole modernog biznisa i udruženja Limitless iz Beograda.

Na ovom sastanku dogovoreno je da profesori Visoke škole modernog biznisa učestvuju u EU projektu „Social enterprises for youth potentials development“  koji udruženje Limitless sprovodi u saradnji sa Ministarstvom finansija, a koji je podržan i od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i od strane Ministarstva omladine i sporta.

Ovaj projekat je fokusiran na podsticanje mladih da se bave socijalnim preduzetništvom sa ciljem povećanja njihovih kapaciteta za samozapošljavanje, ali i jačanja njihovog doprinosa stvaranju čvršće socijalne kohezije.

Profesori Visoke škole modernog biznisa će se angažovati na izradi priručnika za socijalne preduzetnike, zatim kao predavači na seminaru iz oblasti socijalnog preduzetništva, ali i kao članovi žirija na takmičenju u izradi biznis planova.

Isto tako, u Visokoj školi modernog biznisa biće formiran Kabinet za socijalno preduzetništvo, što će omogućiti svim studentima da više nauče o ovoj aktuelnoj temi, ali i da se uključe u neki od projekata iz ove oblasti.

Saradnja između Visoke škole modernog biznisa i udruženja Limitless definisana je u posebnom Protokolu koji su potpisali prof. dr Čedomir Ljubojević, direktor Visoke škole modernog biznisa, i gospodin Jovan Jovanović, predsednik udruženja „Limitless.“