Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017

Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa
19. маја 2017.
City branding strategy as a condition for activating development potentials
28. маја 2019.

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda – Srbija, Sveučilište “Vitez” iz Travnika – Bosna i Hercegovina, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara – Hrvatska i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu su organizovali Drugu međunarodnu naučnostručnu studentsku konferenciju o ekonomiji i informatici – SKEI 2017. Tema konferencije je bila: „EKONOMIJA I INFORMATIKA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA I JAČANJA MEĐUNARODNE SARADNJE“.

Konferencija je održana 11. maja 2017. godine u Hotelu Palace i njen cilj je bio da omogući transfer znanja i poslovno umrežavanje za učesnike, među kojima su najznačajniji: studenti, profesori, učesnici iz privrede, različite ustanove i svi drugi zainteresovani subjekti. Pored toga, SKEI 2017 je imala za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka regiona. Takođe, učešćem na konferenciji mladim ljudima – studentima svih nivoa studija – se pružila jedinstvena prilika da publikuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu prezentovanja svojih radova na međunarodnim konferencijama. Jedinstveni program konferencije kombinovao je prezentacije najnovijih naučnih dostignuća u tematskim oblastima konferencije, interaktivne diskusije i druge vidove interpersonalne razmene iskustava.

Tematske oblasti konferencije obuhvatile su sledeće oblasti:

  1. Strategijski menadžment
  2. Ljudski resursi
  3. Preduzetništvo
  4. Projektni menadžment
  5. Menadžment novih tehnologija
  6. Ekološki menadžment
  7. Finansije i računovodstvo
  8. Ekonomija
  9. Poslovna informatika
  10. Poslovno pravo.

Zbornik radova sadrži recenzirane i prihvaćene radove za izlaganje na konferenciji SKEI 2017 iz navedenih deset oblasti. Na osnovu analize učinaka konferencije i utisaka učesnika može se konstatovati da je Konferencija ispunila zadate ciljeve.

Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Vaše ime (obavezno)

E-mail adresa (obavezno)

Molimo Vas da u formular upišete Vaše ime i prezime, kao i E-mail adresu. Nakon slanja Vaših podataka, na unetu adresu stići će poruka sa linkom za preuzimanje publikacije.

Nedopušteno je bez odobrenja autora reprodukovati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazani sadržaj ili dobijene informacije i sadržaje koristiti radi sticanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima.