Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa

Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja
19. маја 2017.
Zbornik sa druge naučno-stručne konferencije SKEI 2017
4. јула 2017.

Autor:

dr Mladen R Perić, Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Uvod:

Procene su da se u svetu nesolventnošću, bankrotstvom i stečajevima profesionalno pre Velike recesije (2008. god.) bavilo preko 40.000 ljudi (Altman i Hotchkiss, 2006: VII), dok je taj broj danas nešto manji1. Naravno, značajna većina njih se nalazi na teritoriji SAD. Tu spadaju menadžeri specijalizovani za korporativne preokrete i revitalizovanje kompanija (turnaround managers), konsultanti, advokati specijalizovani za tu problematiku, sudije i drugo pomoćno sudsko osoblje, stečajni upravnici, bankari, investitori „lešinari“ (vulture investors),2 akademski i stručni istraživači, itsl. Osnovni razlog velikog razvoja tog domena ekonomije i uvećanog broja pojedinaca koji su angažovani u različitim fazama stečaja je učestala pojava velikih i kompleksnih stečajnih postupaka poslednjih decenija.

Ova monografija je koncipirana tako da treba da pruži zainteresovanom čitaocu sagledavanje i proučavanje korporativnih stečajeva, nesolvetnosti i finansijskih poteškoća sa kojima se suočavaju moderna privredna i finansijska društva; kao i njihovih uzroka i posledica na uključene subjekte, nacionalne privrede i globalnu ekonomiju. To dobija na dodatnom značaju poslednjih godina u talasu bankrotstava i spasavanja finansijskih institucija nakon Velike recesije. Taj talas se preneo i na privrede visokorazvijenih i manje razvijenih zemalja, pa je zahvatio i npr. američku automobilsku industriju, gde se nacionalni giganti suočavaju sa finansijskim problemima usled pada tražnje za njihovim proizvodima (zbog nestašice kreditnih sredstava na finansijskim tržištima). On je stvorio brojne mogućnosti za vulture investiranje i vulture investitore, koji su u poslednje vreme naročito aktivni u trgovini sa „toksičnim” zajmovima (nenaplaćenim i nenaplativim potraživanjima banaka) i hartijama od vrednosti čiji dužnici su postali nelikvidni i nesolventni (distressed securities). Ovaj domen bavljenja i proučavanja korporativnih finansija – i ekonomije uopšte – eminentni američki autor Edward I. Altman naziva „mračna strana” finansija (the dark side of finance) (Altman, 2002). Monografija ide upravo u pravcu demistifikovanja i objašnjavanja korporativnih stečajeva, ali i načina na koji određeni akteri mogu osvariti velike prinose na račun ostalih uključenih subjekata. Takođe, ona će se pozabaviti i etičkim i moralnim aspektima stečaja jer su se u bližoj prošlosti pojavljivale brojne kontroverze oko toga, pa ćemo nastojati da analiziramo i ta pitanja. Kako su ekonomski i drugi aspekti stečaja najbrojniji i najbogatiji na prostorima SAD, većina izvora na kojima se zasnivaju zaključci u monografiji su upravo sa tih prostora.

Zadatak i cilj ove monografije je da čitaocima približi tzv. mračnu stranu finansija i da je stavi u kontekst normalnog životnog ciklusa svake kompanije – jer, mada se kompanije osnivaju na neodređeno vreme, ništa nije večno. Takođe, cilj je i predstaviti stečaj kao jednu od mogućih strategija kojoj kompanije mogu pribeći u nekim slučajevima, a biće obrađene i situacije u kojima određeni uticajni ekonomski subjekti mogu zloupotrebiti institut stečaja za dostizanje ciljeva koji nisu u skladu sa duhom te pravne institucije.

S obzirom da je i naša zemlja krenula putem razvoja ekonomskog sistema po ugledu na zapadne kapitalističke zemlje, važnost i aktuelnost teme ove monografije se prosto sama nameće, jer su se neki objašnjeni fenomeni počeli, a neki tek treba da se dogode u našem poslovnom okruženju. Takođe, u vreme pisanja monografije (2015. god.) očekuje se i uvođenje instituta ličnog stečaja (personal bankruptcy), koji bi na sličan način trebao da reguliše nesolvetnost fizičkih lica.

Kako monografija nosi naziv “Ekonomski aspekti korporativnih bankrotstava i stečajnih procesa”, tekst koji sledi će se dotaći i pravne, strateške, sociološke, antropološke i etičke dimenzije nesolventnosti, bankrotstava i stečajnog procesa koji se neminovno prepliću, uslovljavaju i posledično slede iz ekonomskih aspekata.

Što se tiče strukture monografije, ona je predstavljena sa sedam logički zaokruženih poglavlja čiji je cilj da čitaoca postepeno uvedu u temu proučavanja. Početna poglavlja se bave uvođenjem čitaoca i konceptualnim određenjem osnovnih pitanja, dok kasnija polako razrađuju temu i uvode i neke „avant-gardnije” aspekte njenog narativa. Ovde ćemo kratko sumirati suštinu strukture monografije.

U prvom poglavlju se bavimo konceptualizacijom korporativnih stečajeva, pojma nesoventnosti, ključnih subjekata i aktera tog procesa, načina restrukturiranja nesolventnih kompanija i finansiranja dužnika sa ulogom staratelja nad stečajnom masom. Dakle, suština prvog dela je upoznavanje čitaoca sa finansijskim poteškoćama i stečajnim procesom, jer to predstavlja osnovu za dalje razmatranje teme.

U drugom delu predmet interesovanja se pomera ka osnovnim uzrocima finansijskih poteškoća i nesolventnosti. U početku se navode različiti pristupi eminentnih autora ove oblasti u pogledu osnovnih uzroka koji izazivaju nesolvetnost i stečaj, a nakon toga sledi elaboracija tih partikularnih uzroka. Između ostalog, ovaj deo se bavi sledećim uzrocima:

  1. dopuštanjem ceni akcija da diktira korporativnu strategiju,
  2. pucanjem špekulativnih finansijskih mehura,
  3. pohlepom i arogancijom menadžmenta,
  4. „kreativnim računovodstvom” kao uzročnikom stečaja i
  5. osnovnim finansijskim uzrocima stečaja (hvatanjem u zamku ciklusa novčanih tokova, zatrpanost tekućom imovinom, istiskivanje opremom, gubljenjem izazvanim zbog nedostatka kapitala, sateranost u ćošak zbog kratkoročnog duga).

U četvrtom delu se analizira upotreba stečaja u strateške svrhe, odnosno „kreativnu” upotrebu institucije stečaja u neke pravnim poretkom nepredviđene svrhe i ciljeve. U toj strukturnoj jedinici se obrađuju i fenomen smanjenja žigosanja kompanija u stečaju, kao i različite teorije koje objašnjavaju instituciju korporativnog stečaja (ekonomske, pravne i socio-političke teorije stečaja). Na samom kraju četvrtog dela se bavimo troškovima neklasičnih stečajeva na primeru američe telekomunikacione kompanije WorldCom. Ovo poglavlje je važno za sagledavanje strateškog i socio-političkog konteksta korporativnih stečajeva, jer empirija ne mora nužno da sledi norme.

U Četvrtom poglavlju se proučava finansijsko vrednovanje finansijski neuspešnih, nesolventnih i kompanija u stečajnom postupku. Tu su predstavljene metode za vrednovanje vlasnički otvorenih (javnih) i zatvorenih (privatnih) kompanija. Četvrti deo takođe sadrži i analizu konflikata interesa ključnih stejkholdera prilikom vrednovanja kompanija u stečaju.

U petom delu se bavimo problematikom predviđanja bankrotstava i modela koji se koriste u te svrhe, zbog toga što je to važno za uključene subjekte, jer im može dati putokaz u pogledu nastanka budućih finansijskih poteškoća.

Nakon toga, u Šestom poglavlju, sledi definisanje vulture ili “lešinarskog” investiranja, kao specifičnog vida ulaganja u finansijski neuspešne, nesolventne i kompanije u stečaju i vulture investitora, kao tržišnih subjekata sa preferencijama ka preuzimanju visokih rizika radi ostvarenja visokih zarada. Tu su objašnjeni i principi i pravila investiranja u finansijske instrumente čiji emitenti su iskusili finansijske poteškoće.

Poslednje Sedmo poglavlje predstavlja moralne i etičke aspekte nesolventnosti, bankrotstva i stečaja, kao i etiku investiranja u finansijski problematične firme.

Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Vaše ime (obavezno)

E-mail adresa (obavezno)

Molimo Vas da u formular upišete Vaše ime i prezime, kao i E-mail adresu. Nakon slanja Vaših podataka, na unetu adresu stići će poruka sa linkom za preuzimanje publikacije.

Nedopušteno je bez odobrenja autora reprodukovati, umnožiti, obraditi ili na drugi način preraditi prikazani sadržaj ili dobijene informacije i sadržaje koristiti radi sticanja imovinske koristi. Zloupotreba će se kažnjavati prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima.