Visoka škola modernog biznisa – članica Privredne komore Austrije

Ako ste se odlučili za savremen način obrazovanja budite savremeni i u sportu i rekreaciji
2. августа 2017.
Kurs Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, JavaScript od 07. oktobra u Visokoj školi modernog biznisa
8. септембра 2017.

S obzirom da je osnivač Visoke škole modernog biznisa A.S.B. Akademija iz Beča, punopravan član Privredne komore Austrije, takođe i naša Škola stiče pravo na njihove usluge.

ADVANTAGE AUSTRIA, predstavništvo Privredne komore Austrije, sa mrežom od oko 110 predstavništava u više od 70 zemalja širom sveta, nudi austrijskim preduzećima i njihovim internacionalnim poslovnim partnerima širok spektar usluga. Ukupno oko 800 zaposlenih i 35 savetnika pružaju vam podršku u pronalaženju pravih isporučilaca robe i poslovnih partnera u Austriji. Svake godine organizujemo oko 1.200 manifestacija radi uspostavljanja poslovnih kontakata. Osim toga, ADVANTAGE AUSTRIA pruža i usluge kao što su, na primer, uspostavljanje kontakata sa austrijskim preduzećima koja traže uvoznike, distributere i agente prodaje, ali i informacije o Austriji kao zemlji poslovnom partneru i nastupu na njenom tržištu.

Comments are closed.