3, 2, 1 i počeo je kurs „Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, JavaScript“ u Visokoj školi modernog biznisa

Kurs Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, JavaScript od 07. oktobra u Visokoj školi modernog biznisa
8. септембра 2017.
Kurs „Kako da preduzetnici smanje svoje mesečne poreske dažbine“
11. октобра 2017.

U subotu, 07. oktobra, u Visokoj školi modernog biznisa, na Terazijama 27, u savremeno opremljenim učionicama, počeo je kurs „Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, JavaScript“.

Tokom kursa, polaznici će naučiti:

  • Osnove  HTML koda i načine izrade internet stranice (komponente stranice i njihovo dodavanje);
  • Osnove funkcionisanja CSS stilova i njihovu primenu na elemente stranice;
  • Ugradnju video snimaka, Google mapa, Facebook feed-ova i sličnog na stranicu;
  • Početno programiranje funkcija u JavaScript-u (izrada dugmadi, polja, pravljenje interaktivnih delova stranice i programiranje njihovog ponašanja);
  • Naprednije programiranje funkcija (forme za slanje poruka, kalkulatori itd.).

Kurs će se odražavati svake subote u intervalu od 11 do 14 časova, do 04. novembra, kada će polaznicima koji uspešno urade završni test i pokažu da su usvojili sva neophodna znanja biti dodeljeni sertifikati.

Comments are closed.