Bojana Petrović

M.A. Bojana Petrović je rođena 11.09.1991. godine u Brčkom. Završila je osnovne akademske studije 2014. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Engleski jezik, književnost i kultura, a 2015. godine master akademske studije. Stekla je predavačko iskustvo radeći u školi stranih jezika „Đuro Salaj“. Prevodilačku praksu je obavljala u Vazduhoplovnom savezu Srbije i Centru za likovno obrazovanje – Šumatovačka. Radila je i u firmama Sitel i Hyperoptic. Od 2017. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu.