Centar za razvoj projekata

Visoka škola modernog biznisa

Centar za razvoj projekata je organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa. Formiran je sa ciljem da doprinese unapređenju inovativne klime, da afirmiše projektni način rada, podstakne istraživanja i obogati delatnost škole novim sadržajima.

Na ovaj način treba da pozitivno utiče na pozicioniranje škole u odnosu na konkurenciju. Pri tome, Centar za razvoj projekata će kontinuirano graditi i čuvati ugled (reputaciju) škole. Isto tako ovaj centar će u okviru svog delokruga rada nastojati da uspostavlja i unapređuje saradnju sa sličnim domaćim i stranim institucijama.

21. марта 2018.

„Inovacije kao ključ razvoja kompanije“ – poziv na seminar

Privredna komora Vojvodine i Visoka škola modernog biznisa u Beogradu organizuju jednodnevni seminar pod nazivom „Inovacije kao ključ razvoja kompanije“ u petak, 27. aprila 2018. godine […]
26. фебруара 2018.

Održano predavanje „Rešavanje organizacionih konflikata“ u Privrednoj komori Vojvodine

Potpuna harmonija ne postoji! Konflikti su neizbežni bez obzira na veličinu i delatnost organizacije. Iako se uglavnom tretiraju kao negativna pojava, nisu svi konflikti štetni po […]
14. фебруара 2018.

Angažovani nastavnik – savremena didaktička rešenja sticanja kompetencija u stručnom obrazovanju

Poštovani, Obaveštavamo Vas da će se u organizaciji Visoke škole modernog biznisa i Centra za obrazovno liderstvo iz Beograda, u saradnjisa Srednjom poljoprivrednom školom iz Zrenjanina, održati predavanje i realizacija programa stručnog usavršavanja za […]