Centar za razvoj projekata

Visoka škola modernog biznisa

Centar za razvoj projekata je organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa. Formiran je sa ciljem da doprinese unapređenju inovativne klime, da afirmiše projektni način rada, podstakne istraživanja i obogati delatnost škole novim sadržajima.

Na ovaj način treba da pozitivno utiče na pozicioniranje škole u odnosu na konkurenciju. Pri tome, Centar za razvoj projekata će kontinuirano graditi i čuvati ugled (reputaciju) škole. Isto tako ovaj centar će u okviru svog delokruga rada nastojati da uspostavlja i unapređuje saradnju sa sličnim domaćim i stranim institucijama.

6. децембра 2017.

Seminar namenjen profesorima srednjih škola pod nazivom: „Angažovani nastavnik – savremena didaktička rešenja sticanja kompetencija u stručnom obrazovanju“

Obaveštavamo Vas da će se jednodnevni seminar za profesore pod nazivom „Angažovani nastavnik – savremena didaktička rešenja sticanja kompetencija u stručnom obrazovanju“ održati u petak 15. […]
28. новембра 2017.

Počeo je kurs „Kako da preduzetnici smanje svoje mesečne poreske dažbine“

U subotu 25.novembra 2017. godine, u moderno opremljenim prostorijama Visoke škole modernog biznisa u centru grada, počeo je kurs  „Kako da preduzetnici smanje svoje mesečne poreske […]
17. новембра 2017.

Kurs poslovnog komuniciranja na engleskom jeziku – unapredite svoje komunikacione veštine!

Unapredite svoj verbalni i pisani engleski dok ovladavate najvažnijim elementima poslovnog komuniciranja! Iskoristite stečene veštine i bolje komunicirajte sa vašim klijentima, kolegama i nadređenima. Prilagodite vašu […]