Centar za razvoj projekata

Visoka škola modernog biznisa

Centar za razvoj projekata je organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa. Formiran je sa ciljem da doprinese unapređenju inovativne klime, da afirmiše projektni način rada, podstakne istraživanja i obogati delatnost škole novim sadržajima.

Na ovaj način treba da pozitivno utiče na pozicioniranje škole u odnosu na konkurenciju. Pri tome, Centar za razvoj projekata će kontinuirano graditi i čuvati ugled (reputaciju) škole. Isto tako ovaj centar će u okviru svog delokruga rada nastojati da uspostavlja i unapređuje saradnju sa sličnim domaćim i stranim institucijama.

17. новембра 2017.

Kurs poslovnog komuniciranja na engleskom jeziku – unapredite svoje komunikacione veštine!

Unapredite svoj verbalni i pisani engleski dok ovladavate najvažnijim elementima poslovnog komuniciranja! Iskoristite stečene veštine i bolje komunicirajte sa vašim klijentima, kolegama i nadređenima. Prilagodite vašu […]
11. октобра 2017.

Kurs „Kako da preduzetnici smanje svoje mesečne poreske dažbine“

Svi koji žele ili se već bave preduzetništvom, osim dobre ideje kao neophodnog preduslova za uspeh, moraju biti poreski pismeni. Ne samo da je bitno optimizovati […]
11. октобра 2017.

3, 2, 1 i počeo je kurs „Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, JavaScript“ u Visokoj školi modernog biznisa

U subotu, 07. oktobra, u Visokoj školi modernog biznisa, na Terazijama 27, u savremeno opremljenim učionicama, počeo je kurs „Web dizajn – Uvod u HTML, CSS, […]